Chào buổi chiều, bạn đã sẵn sàng để tham dự

Thiên Minh Book summit 2022?