Chào mừng bạn đến với buổi học thứ 3  
THE MAGIC MAKER

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 82118986428
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ
Hotline : 092 855 3868 – 0901 661 567 – 0933 815 456.