Tham Dự Zoom Trực Tiếp

BÍ MẬT CÔNG THỨC

MARKETING BÃO

Sở Hữu Kế Hoạch Thực Thi Chiến Dịch Marketing Bão Hiệu Quả – Giúp Bạn Mở Rộng, Chinh Phục Thị Trường & Gia Tăng Lợi Nhuận.

Hoặc mở ứng dụng Zoom
-> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 82759209373
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ:
Hotline : 092 855 3868  – 0933 815 456.