Tham Dự Zoom Trực Tiếp

Giải pháp áp dụng cho công việc kinh doanh để xử lý các vấn đề về đội nhóm, tài chính

Hoặc mở ứng dụng Zoom
-> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 85639445205
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ:
Hotline : 092 855 3868  – 0933 815 456.