NGƯỜI KIẾN TẠO PHÉP MÀU

Magic Maker Certified 2022

Đăng ký trở thành người kiến tạo Phép Màu 2022

Days
Hours
Minutes
Seconds

Đăng ký ngay

chỉ với $1,000
(24.000.000đ)

để tham dự chương trình

MaGIC Maker
Certified 2023

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY TẠI FORM BÊN DƯỚI​

Thông tin thanh toán

Sản phẩm bạn chọn

Product
Quantity
Price
THE MAGIC MAKER CERTIFIED 2023 (#35677)
+
24,000,000

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
THE MAGIC MAKER CERTIFIED 2023  × 1 24,000,000
Tạm tính 24,000,000
Tổng 24,000,000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong phần của chúng tôi.chính sách riêng tư.

bạn sẽ nhận được

Cấp phép bản quyền chính thức để sử dụng
trị giá $34,000 ~ 782.000.000đ

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá 10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình đào tạo tập trung 03 ngày Làm chủ Luật Hấp Dẫn (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Đại lý đặc biệt của Thiên Minh Book (trị giá $500/năm)

Đào tạo chuyển giao quy trình trị giá $11,000 ~ 253,000,000đ

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá 10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá 10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

BONUSES LỚN: 
DUY NHẤT MỘT LẦN TỪ CHƯƠNG TRÌNH
trị giá $9,000 ~ 207,000,000đ

Chương trình đào tạo tập trung 03 ngày Làm chủ Luật Hấp Dẫn (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Đại lý đặc biệt của Thiên Minh Book (trị giá $500/năm)

Chương trình hướng dẫn Luật Hấp Dẫn hàng ngày 365 ngày (trị giá $3,500 – thời hạn 02 năm)

Chương trình thực hành Phép Màu 28 ngày (trị giá 10,000 – thời hạn 02 năm)

Chương trình Coaching 06 tuần: Make Your Dream Come True (trị giá $10,000 – thời hạn 02 năm)

Days
Hours
Minutes
Seconds
Scroll to Top