ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

TRAIN THE TRAINER

Trở thành nhà đào tạo chuyên nghiệp và kiếm được từ 50 triệu đến 500 triệu mỗi tuần hoặc mỗi tháng

Chương trình được tổ chức 01 lần duy nhất trong năm nay

Vào ngày 23,24,25 Tháng 06/2023 tại Hà Nội

Và 30/T06 & 01,02/T07/2023 tại Hồ Chí Minh

(Điền thông tin của bạn bên dưới và chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết của khóa học đến bạn)

© DFJ Training. All rights Reserved | Privacy Policy | Disclaimer