fbpx

Seeding for Success 2019

980,000$ 500,000$

Thời gian như một khu vườn

Mỗi suy nghĩ của bạn như một hạt giống.

Những ngày đầu năm, bạn tập trung vào điều gì bạn sẽ gieo trồng hạt giống đó và hấp dẫn kết quả đến với bạn trong năm 2019 này. Nếu bạn muốn một năm thành công, hãy bắt đầu với những hạt giống tốt, hãy bắt đầu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bạn sẽ có một năm bội thu, thành công vượt trội.

Hết hàng

>