fbpx

Làm Chủ Luật Hấp Dẫn – 03 ngày tập trung T5/2019

9,980,000$ 500,000$

Chương trình diễn ra vào 03 ngày Thứ 6, 7, CN – 03, 04, 05 tháng 5 năm 2019

Quy mô 50 người

Địa chỉ: DFJ Training, Thủ Đức Garden Homes, số 27 đường 3, Hiệp Bình Phước, Hồ Chí Minh

Làm Chủ Luật Hấp Dẫn – 03 ngày tập trung T5/2019

9,980,000$ 500,000$

>