Xin chào!
Tôi đã nhận được đăng ký của bạn, tôi sẽ gửi bạn một email xác nhận lại việc đăng ký này của bạn là chính xác.
 
Hãy kiểm tra email với tiêu đề “Xác Nhận Đăng Ký Nhận Tin Tức Từ Mr Ngọc”
& Click vào nút xác nhận để nhận được những tin tức mới nhất từ tôi về các chủ đề Kinh Doanh & Đầu Tư Thông Minh.
(Lưu ý: Việc xác nhận này rất quan trọng vì nếu bạn ko xác nhận email tôi gửi đến thì bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ phía tôi về sau. Hãy đảm bảo bạn nhận được email xác nhận & xác nhận thông tin của bạn.)
 
Trân Trọng!
Nguyễn Phúc Quang Ngọc