Khoá Học “Sứ Mệnh Trở Thành Triệu Phú”

980.000,0

Không chỉ học những điều này trong “một vài ngày”, tôi đã học và trải nghiệm nó trong hơn 10 năm qua và rất cẩn thận lựa chọn những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.

Những kiến thức này bạn sẽ thấy nó không hoa mỹ mà rất thực tiễn để bạn áp dụng ngay vào cuộc sống hiện tại.

Mã: CTPTT Danh mục: