THE MAGIC MAKER CERTIFICATION
GROUP COACHING

Chương trình bắt đầu lúc 20:00 Thứ Sáu, 25/11/2022

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 83157838035
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ
Hotline : 092 855 3868 – 0901 661 567 – 0933 815 456.