"NGƯỜI KIẾN TẠO PHÉP MÀU"

Video #03 - Thành Quả Từ Kiến Tạo Phép Màu

Những điều bạn sẽ nhận được trong video này:

  • Tấm Gương Thành Công Của Những Người Kiến Tạo Phép Màu Trên  Thế Giới.
  • Lợi Ích Bạn Sẽ Có Được Khi Là Người Kiến Tạo Phép Màu.
  • Những Nhân Duyên Tuyệt Vời Đã Có Sẵn Để Hỗ Trợ Bạn Trên Hành Trình Của Người Kiến Tạo Phép Màu.

"

Trước khi tham gia Người Kiến Tạo Phép Màu (MMC) em được thực hành thiền và 28 ngày Phép Màu cùng thầy cuộc sống của em rất tốt đẹp cho đến giữa năm 2022 khi em gặp biến cố cuộc sống và mọi thứ đi xuống dốc do em tách mình ra khỏi dòng chảy Phép Màu và em quay lại thực hành rồi quyết tâm đăng ký học MMC khi thầy mở đăng ký tháng 12/2022, được học MMC với những kiến thức quản lý tài chính cá nhân, những bài học luyện tâm, thực hành Phép Màu cùng thầy và cộng đồng mọi điều tốt đẹp đã trở lại với em.


Hành trình MMC cho em được trở về với chính mình với những điều em đã làm được và đã chia sẻ giúp nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn.


Em biết ơn thầy cô rất nhiều mà không thể nói hết thành lời ạ 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn thầy cô ạ


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh MMC

DFJ TRAINING |  Hotline : 090 231 8988 hoặc 093 173 3868
Chat Online: 
https://www.facebook.com/hotrodfj