fbpx

ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

Mức phí: 9.980.000đ ưu đãi còn 5.000.000đ khi đăng ký trước ngày ​​​​29/02/2020 và chỉ dành cho 50 người đầu tiên

Hà Nội K05 

Ngày 13, 14, 15 tháng 03 năm 2020

Hồ Chí Minh - K11

Ngày 06, 07, 08 tháng 03 năm 2020

Hướng Dẫn Đăng Ký
  • Lựa chọn khóa học Làm chủ Luật Hấp Dẫn tại nơi bạn muốn tham dự để đăng ký.
  • Click vào nút đăng ký ở bên trên và điền thông tin theo hướng dẫn
  • Điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt có dấu vào các phần được yêu cầu trong form ghi danh và nhấn nút gửi đơn.
  • Chờ thông tin xác nhận từ Ban tổ chức, do số lượng đăng ký lớn nên khi bạn ghi danh bạn sẽ nằm ở danh sách chờ.
  • Nếu đơn ghi danh của bạn được chấp thuận, Ban ghi danh sẽ yêu cầu quý vị xác nhận thêm một lần nữa để giữ chỗ.
Liên Hệ Trực Tiếp Với Ban Tổ Chức

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0916 227 133
Hoặc gửi email: hc01@dfj.vn

@2019 DFJ Training

>