HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HẤP DẪN

Chương trình bắt đầu lúc 20:00 Thứ Bảy, 27/08/2022

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 881 6244 5340 pass: 849742
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.