DFJ-LEARNING-CENTER-logo

Cảm ơn bạn đã xác nhận tham gia chương trình Làm Chủ Luật Hấp Dẫn tại Hồ Chí Minh.
Ngày 13, 14 Tháng 8/2022 – Lầu 1 Khu Tiện Ích, Thủ Đức Garden Homes, số 27, đường số 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.​

**Mọi thông tin về chương trình sẽ được cập nhật qua email của bạn
Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ 0901661567 –  0928553868 – 0933815456.