GROUP COACHING  
“Giải Pháp Tài Chính & Đầu Tư Thông Minh 4.0”

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 89835948362
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ
Hotline : 092 855 3868 – 0901 661 567 – 0933 815 456.