Chào mừng bạn đến với buổi học đầu tiên  
KINH DOANH THÔNG MINH 4.0

Hoặc mở ứng dụng Zoom -> Chọn Tham Gia Cuộc Họp (Join Meeting)
-> nhập Zoom ID: 81916627992
-> nhập TÊN + EMAIL để vào.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ
Hotline : 092 855 3868 – 0901 661 567 – 0933 815 456.