KHOÁ HỌC ONLINE:

MARKETING & SALES AUTOMATION MASTERY

BƯỚC 1: Đăng nhập vào Tài Khoản Zoom của bạn, BẰNG CHÍNH XÁC EMAIL mà bạn đã cung cấp với chúng tôi trước đây, 

BƯỚC 2: Chọn Tham Gia Cuộc Họp, sau đó nhập ID bên dưới để vào phòng zoom (lưu ý nhập chính xác ID của từng buổi học, ngày học):

ID Zoom Ngày 01

Buổi Sáng Ngày 01:
885 0318 5274

Buổi Chiều Ngày 01:
858 6100 9344

ID Zoom Ngày 02

Buổi Sáng Ngày 02:
850 4050 2253

Buổi Chiều Ngày 02:
857 1499 6433

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tham dự đồng thời trên 1 thiết bị, không thể tham dự cùng lúc trên nhiều thiết bị.