logo_KDTM40-2

Hướng dẫn mua hosting và domain

Lưu ý: Hai video hướng dẫn mua dịch vụ của 2 nhà cung cấp khác nhau vui lòng xem kỹ video và làm theo hướng dẫn!

Hướng dẫn mua tên miền

Hướng dẫn mua hosting

Copyright 2018, DFJ Training