Hướng dẫn mua hosting và domain

Lưu ý: Hai video hướng dẫn mua dịch vụ của 2 nhà cung cấp khác nhau vui lòng xem kỹ video và làm theo hướng dẫn!

HƯỚNG DẪN MUA TÊN MIỀN​

HƯỚNG DẪN MUA HOSTING​

Copyright 2018, DFJ Training

Scroll to Top