Chúc mừng bạn đăng ký thành công!
Chúng tôi đã gửi thông tin chi tiết về chương trình học Online Zoom:

KINH DOANH THÔNG MINH 4.0

về địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký.
Vui lòng kiểm tra email của bạn (ở tất cả các mục inbox/spam/quảng cáo...) để nhận được thông tin chi tiết và cách thức để bạn có thể tham dự chương trình.


Trân Trọng!

DFJ TRAINING