DOTCOM MILLIONAIRE INTENSIVE

HÀ NỘI

8g – 18g, ngày 25 & 26/03/2023
Hội trường tầng 1, Trung tâm văn hoá Ulis – Jonathan Ks Choi
144 Xuân thủy, Cầu giấy, Hà Nội
(trong khuôn viên ĐHQG HN) 

Đây là chương trình đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các học viên DMP của DFJ Training và sẽ hữa hẹn là chương trình nhiều năng lượng nhất, nhiều kiến thức nhất, nhiều bài học giá trị nhất trong năm 2023 của bạn

Hãy chắc chắn có mặt tại chương trình đặc biệt này và tạo ra sự đội phá vượt trội cho năm 2023.