CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BIỆT ĐỘI

 DM AVENGERS

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 20:00 tối Thứ Bảy, 03/09/2022

Hoặc mở app zoom nhập ID và mật mã như sau:
– ID: 882 8401 2438
– Mật mã: 835357