Chúc mừng bạn đăng ký thành công!

Chúng tôi đã gửi thông tin chi tiết về chương trình học Online Zoom:

SỨC MẠNH HỆ THỐNG
MARKETING & BÁN HÀNG THÔNG MINH 4.0

về địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký. 

Vui lòng kiểm tra email của bạn (ở tất cả các mục inbox/spam/quảng cáo...)

để nhận được thông tin chi tiết

và cách thức để bạn có thể tham dự chương trình.


Trân Trọng!

DFJ TRAINING