VIDEO #03:

CÁCH THỨC THIẾT KẾ SẢN PHẨM
ĐỂ ĐƯA VÀO PHỄU BÁN HÀNG

XEM FULL NỘI DUNG KHÓA HỌC BÊN DƯỚI

Video #04:

NHỮNG CÔNG CỤ TỐI ƯU ĐỂ TẠO PHỄU

Video #05:

CHIẾN LƯỢC ĐỂ TỰ DO TÀI CHÍNH

Video #01:

HỌC THUYẾT PHỄU BÁN HÀNG
BÍ MẬT TRIỆU ĐÔ

Video #02:

CHIẾN LƯỢC PHỄU BÁN HÀNG
02 BƯỚC