VIDEO #05:

CHIẾN LƯỢC ĐỂ TỰ DO TÀI CHÍNH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU TẠI DFJ TRAINING:

DOTCOM MILLIONAIRE PRACTITIONER (DMP)​

Con Đường Tối Ưu Nhất Để Đạt Được Sự Tự Do Tài Chính & Có Được Phong Cách Sống Như Bạn Mong Ước Từ Hệ Thống Kinh Doanh Online 4.0

HURRICANE FRAMEWORK BUILDER (HFB)

Tham Gia Cùng Chúng Tôi Để Trở Thành Một Bussiness Coach Chuyên Nghiệp & Tham Gia các Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Hurricane Framework Chuyên Nghiệp, Giúp Cho Nhiều Doanh Nghiệp Việt Nam Phát Triển Vượt Trội Cùng Với Hệ Thống Kinh Doanh Thông Minh 4.0

DFJ TRAINING |  Hotline : 090 231 8988 hoặc 093 173 3868
Chat Online: 
https://www.facebook.com/hotrodfj