logo_TPDC-2

Câu Chuyện Thành Công

Cách thức Hoàng Bá Tàu kiếm được hơn 1 tỷ mỗi tháng

Đăng Ký Triệu Phú Dotcom NGAY với Ưu Đãi Giá Trị
29.980.000đ

Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Chủ Tài khoản: Nguyễn Quang Ngọc

Tài khoản ACB : 638883868

(chi nhánh thủ đức- PGD bình triệu)

Ghi rõ nội dung: Tên_Số điện thoại_DKTPDC

Thanh toán qua thẻ Visa

Copyright 2018, DFJ Training